در طول سالیان گذشته مهمترین عملکرد مجموعه ما فراهم کردن تجهیزات فروشگاهی شامل لیبل پرینتر ، فیش پرینتر ، بارکدخوان ، نرم افزار حسابداری ، ترازو و… همچنین سیستمهای امنیتی و گیت های فروشگاهی بوده است. امروزه استفاده از سیستم های امنیتی و صندوق های فروشگاهی نقش مهمی در نظم بخشیدن به سیستم فروش دارد. لذا وجود سیستم و نرم افزارهایی که همزمان بتوانند با سرعت بالا اطلاعات را ذخیره و استخراج نمایند برای فروشگاهها ضرورتی انکار ناپذیر است.